parallax background

Aanmelden

INTAKETEAM JEUGD & VOLWASSENEN ZORG

Aanmelding bij Zorgen & Zo


Kind & jeugd

Voor de aanmelding van uw zoon/dochter kunt u zelf telefonisch contact opnemen met het intaketeam van Zorgen & Zo of u meldt uw kind digitaal via het contactformulier. Bij de telefonische aanmelding verzoeken wij u vriendelijk om het BSN van uw kind bij de hand te houden. Door de medewerker intake worden enkele persoonlijke gegevens genoteerd en zal de verdere aanmeldingsprocedure worden toegelicht. Een aanmelding bij Zorgen & Zo dient steeds te gebeuren na verwijzing door een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of externe hulpverlener (bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd en Gezin, toegangsteams of wijkteams). Onze medewerkers intake kunnen u op de hoogte stellen van de procedures en aangeven hoe u hierbij ondersteuning kunt krijgen. Het telefonische contact met de medewerker intake zal ongeveer 20 minuten duren. De hulpverlener zal kort inventariseren welke hulpvragen er zijn en beoordelen of deze hulpvragen passend zijn voor Zorgen & Zo. Indien ons aanbod niet aansluit verwijzen wij u graag naar een van onze collega-instellingen binnen het Sociaal Domein. Wanneer ingeschat wordt dat zorg vanuit Zorgen & Zo mogelijk is, krijgt u vanuit de medewerker intake te horen hoe de administratieve afhandeling verder dient te verlopen, en welke acties hiervoor nodig zijn. Om zorg te kunnen leveren aan uw kind is er een geldige indicatie nodig. Deze procedure kost tijd, waardoor de door u gekozen zorginstelling niet altijd meteen kan starten. Wij streven naar een snelle start en zullen dit proces optimaal met u voorbereiden en doorlopen. Bij een spoedeisend karakter van de hulpvragen, kunnen wij een spoedaanvraag doen richting uw gemeente. Tenslotte gaan wij samen met u een plan te maken, waarin uw hulpvragen en doelen zijn verwerkt. De start van het hulpverleningsproces vindt steeds zo snel mogelijk na het intakegesprek plaats. Voor aanmelding kunt telefonisch contact opnemen met het intaketeam van Zorgen & Zo, waarvan de gegevens onderaan op deze pagina.Volwassenen

Onze volwassenenzorg/WMO dienstverlening bestaat uit verschillende diensten zoals individuele begeleiding, groepsbegeleiding en dagbesteding. Wij kunnen zorg leveren op basis van een verwijzing van uw huisarts, of gemeente. Onze medewerkers intake helpen u graag met het traject aanmelding en intake. Indien er een geldige indicatie is, vanuit verwijzing huisarts of akkoord vanuit de gemeentelijke toegang, kunnen wij starten. Ook hier geld dat als er een spoedeisend karakter is, dat wij een spoedprocedure zullen inzetten, zodat wij snel kunnen starten. Zorgen & Zo heeft geen wachtlijsten. Wij doen er alles aan om instroom en uitstroom goed in balans te houden. Voor aanmelding kunt telefonisch contact opnemen met het intaketeam van Zorgen & Zo, waarvan de gegevens op deze pagina.


VRAGEN, OPMERKINGEN & SUGGESTIES ZIJN ALTTIJD WELKOM.

Neem contact met ons op


    Wij nemen spoedig contact met u op inzake uw vraag.

    Contact