parallax background

Wat wij biedenJEUGDZORG EN VOLWASSENENZORG (Wmo)

Zorg voor jeugdigen en volwassenen met psychische problemen, verslavingen en/of gedragsproblemen.PSYCHISCHE PROBLEMATIEK OF VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zorg voor jeugdigen en volwassenen met een psychische aandoening en/of verstandelijke beperking.GEZINSCOACHING EN OPVOEDHULP

Het geven van pedagogisch advies en informele-, sociale- en praktische steun aan ouders bij de opvoeding.SAMENGESTELDE GEZINNEN

Begeleiding voor Nieuw Samengestelde GezinnenPIT! COACHING

Jeugdigen en volwassenen met een specifieke culturele en etnische achtergrond (PIT!).

 


VERSLAVINGS GERELATEERDE PROBLEMATIEK

Specifieke zorg voor jongeren en volwassenen met verslavingsgevoeligheid.
WOONBEGELEIDING

Begeleid zelfstandig wonen voor mensen met psychische of psychosociale problemen.
HECHTINGS
PROBLEMATIEK (KOPP)

Begeleiding en/of behandeling voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP).
SKILLS-TRAININGEN

Trainingen sociale vaardigheden, weerbaarheid en emotieregulatie (SKILLS)
BEGELEIDE OMGANGS REGELING

Bemiddeling en Begeleiden Omgangs Regeling (B.O.R)


parallax background
GECONTRACTEERD VOOR

'Zorg in natura'


We zijn gecontracteerd voor ‘Zorg in Natura’ door gemeenten in Zuid- en Midden Limburg voor ‘WMO’ en ‘Jeugdwet’ en ‘Beschermd Wonen’. Vanaf 1 okt 2020 is het mogelijk om in het kader van de WLZ ( Wet Langdurige Zorg) ambulante ondersteuning in te zetten op basis van Zorg in Natura. Op dit moment is dat ook mogelijk, op basis van een PGB.
Binnen de Jeugdwet kunnen we Begeleiding & Behandeling bieden, zowel individueel als in groepsverband. Onlangs zijn we gestart met ‘SKILLS’: kleinschalige behandelgroepjes voor jeugdigen waarbij we vaardigheden trainen, zodat er meer zelfvertrouwen en controle ontstaat als het gaat om het uiten en ‘reguleren’ van emoties, meer copingsvaardigheden en weerbaarheid in specifieke situaties, en sociale/communicatieve vaardigheden. De behandelgroep maakt een verbinding met het gezinssysteem en ambulante gezinstherapie kan deel uitmaken van het traject.
Sinds 2017 beschikken we over een warme en gezellige locatie, ‘De Boerderie Gelaen’, waar we groepswerk en dagbesteding aanbieden. Hier leggen we verbinding tussen cliënten, vrijwilligers, buurt en opbouwwerk en andere maatschappelijke initiatieven. Onze horeca biedt mogelijkheden om te participeren en te leren.
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van een zorginstelling heb je een indicatie nodig. Een indicatie wordt afgegeven door de gemeente waar je woont. Op de websites van gemeenten kun je veel informatie vinden. Wij kunnen hierbij vrijblijvend adviseren.
Nieuwsgierig of vragen? Bel of mail gerust!
We geven graag antwoord op vragen en indien wenselijk plannen we een kennismaking op locatie, of bij u thuis.

COÖRDINATOREN

Voor inhoudelijke vragen of aanmeldingen:


Zorgcoördinatoren:


Bobbie Kluitenberg

Tel 06-2857658
bobbie.kluitenberg@zorgenenzolimburg.nl

Helen Bloemers-Voorink

Tel 06-16656101
helen.bloemers-voorink@zorgenenzolimburg.nl

Petra van Diepe

Tel 06-82948217
petra.vandiepe@zorgenenzolimburg.nl


Intake:

Lotte van Aalst

Tel 06-18300685
lotte.vanaalst@zorgenenzolimburg.nl

Contact